Bưu điện KHL Thanh Khê

  • Mã bưu điện: 554920
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Khê
  • Địa chỉ: Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3721964