Bưu điện KHL TÂY NINH

  • Mã bưu điện: 841350
  • Bưu cục: Bưu điện KHL TÂY NINH
  • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763822555