Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Tân Châu

Danh sách 14 địa chỉ Bưu điện ở Tân Châu, Tây Ninh: Bưu điện Tân Châu, Bưu điện Tân Đông, Bưu điện văn hóa xã Suối Dây, Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Suối Ngô, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Tân Hội, Bưu điện văn hóa xã Tân Hà, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Đông, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú, Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng 1, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Châu, Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Tân Châu

Bưu điện Tân Châu

 • Mã bưu điện: 841900
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Châu
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763730700

Bưu điện Tân Đông

 • Mã bưu điện: 841960
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Đông
 • Địa chỉ: Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763751274

Bưu điện văn hóa xã Suối Dây

 • Mã bưu điện: 841910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Dây
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763752333

Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp

 • Mã bưu điện: 841980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763732222

Bưu điện văn hóa xã Suối Ngô

 • Mã bưu điện: 841930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Ngô
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763750424

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 841950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763750111

Bưu điện văn hóa xã Tân Hội

 • Mã bưu điện: 841990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hội
 • Địa chỉ: Ấp Hội Phú, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763755234

Bưu điện văn hóa xã Tân Hà

 • Mã bưu điện: 842000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hà
 • Địa chỉ: Ấp Tân Dũng, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763751777

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Đông

 • Mã bưu điện: 842010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Đông
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Nghĩa, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763733222

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

 • Mã bưu điện: 842050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành
 • Địa chỉ: Ấp Tân Trung, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763754524

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

 • Mã bưu điện: 842020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
 • Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763759111

Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng 1

 • Mã bưu điện: 842030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng 1
 • Địa chỉ: Ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763753025

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Châu

 • Mã bưu điện: 841920
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Châu
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763875583

Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Tân Châu

 • Mã bưu điện: 841907
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Tân Châu
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu
 • Điện thoại: 02763875306