Bưu điện KHL Sóc Sơn

  • Mã bưu điện: 139018
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Sóc Sơn
  • Địa chỉ: Sô´31, Tổ 9, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: