Bưu điện văn hóa xã Thượng Cốc

  • Mã bưu điện: 153700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cốc
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Lũ ( Cụm Dân Cư Số 1 -> Số 2 ), Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433848904