Bưu điện KHL Cẩm Phả

  • Mã bưu điện: 203325
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Cẩm Phả
  • Địa chỉ: Lô nhà 08, Khu tập thể Cẩm Thành, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 0918516172