Bưu điện khai thác cấp 2 KTC2 TP Huế

  • Mã bưu điện: 533800
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KTC2 TP Huế
  • Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3837474