Bưu điện khai thác cấp 2 KT Xuyên Mộc

  • Mã bưu điện: 794820
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Xuyên Mộc
  • Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.874096