Bưu điện Bến Đình

  • Mã bưu điện: 792370
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Đình
  • Địa chỉ: Sô´295, Ngõ 281, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.561700