Bưu điện khai thác cấp 2 KT TP.Vũng Tàu

  • Mã bưu điện: 796300
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT TP.Vũng Tàu
  • Địa chỉ: Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: