Bưu điện 18 Tầng

  • Mã bưu điện: 794080
  • Bưu cục: Bưu điện 18 Tầng
  • Địa chỉ: Sô´A7 – 4/4, Dãy nhà A4, Khu đô thị A7 – 4/4 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.853678