Bưu điện khai thác cấp 2 KT Thạch Thành

  • Mã bưu điện: 447020
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thạch Thành
  • Địa chỉ: Khu phố 6, Thị Trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành
  • Điện thoại: 02373655400