Bưu điện văn hóa xã Hà Phú

  • Mã bưu điện: 444731
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Phú
  • Địa chỉ: Thôn Đại Phú 1, Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0914320556