Bưu điện khai thác cấp 2 KT Thạch An

  • Mã bưu điện: 277130
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thạch An
  • Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 02063840195