Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sầm Sơn

  • Mã bưu điện: 442020
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sầm Sơn
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 02373821490