Bưu điện khai thác cấp 2 KT H.Cao Lãnh

  • Mã bưu điện: 874140
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT H.Cao Lãnh
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: ‎02773 822188