Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hà Quảng

  • Mã bưu điện: 274630
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hà Quảng
  • Địa chỉ: Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 02063862134