Bưu điện văn hóa xã Trường Hà

  • Mã bưu điện: 274900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Hà
  • Địa chỉ: Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0917149182