Bưu điện khai thác cấp 2 KT Bình Gia

  • Mã bưu điện: 244540
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Gia
  • Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia
  • Điện thoại: 02053834101