Hòm thư Công cộng Bắc ái

  • Mã bưu điện: 243550
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bắc ái
  • Địa chỉ: Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: