Bưu điện khai thác cấp 2 KT Bảo Lâm

  • Mã bưu điện: 276740
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bảo Lâm
  • Địa chỉ: Khu Khu 1, Thị Trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm
  • Điện thoại: 02063885108