Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Thủy

  • Mã bưu điện: 294530
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Thủy
  • Địa chỉ: Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 02103877167