Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Lâm Thao

  • Mã bưu điện: 292920
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Lâm Thao
  • Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 02103825927