Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Châu Thành

  • Mã bưu điện: 842510
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Châu Thành
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02763780700