Bưu điện văn hóa xã Long Chữ

  • Mã bưu điện: 842930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Chữ
  • Địa chỉ: Sô´150, Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu
  • Điện thoại: 02763760555