Bưu điện Hương Trà

  • Mã bưu điện: 535300
  • Bưu cục: Bưu điện Hương Trà
  • Địa chỉ: Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 3558672/3558888