Bưu điện Hòn Rớ

  • Mã bưu điện: 652440
  • Bưu cục: Bưu điện Hòn Rớ
  • Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583714089