Bưu điện HCC Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 841342
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Tây Ninh
  • Địa chỉ: Sô´112, Đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763535055