Bưu điện GD Triệu Sơn

  • Mã bưu điện: 448700
  • Bưu cục: Bưu điện GD Triệu Sơn
  • Địa chỉ: Phố Giắt, Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 02373867153