Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 840000
  • Bưu cục: Bưu điện GD Cấp 1 Tây Ninh
  • Địa chỉ: Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763822503