Bưu điện Đò Lèn

  • Mã bưu điện: 444410
  • Bưu cục: Bưu điện Đò Lèn
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 3, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 02373740887