Bưu điện Đình Bảng

  • Mã bưu điện: 222260
  • Bưu cục: Bưu điện Đình Bảng
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223840003