Bưu điện Điền Hòa

  • Mã bưu điện: 534960
  • Bưu cục: Bưu điện Điền Hòa
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Điền Hoà, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3553364