Bưu điện Đắk Rlấp

  • Mã bưu điện: 641300
  • Bưu cục: Bưu điện Đắk Rlấp
  • Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp
  • Điện thoại: 02613648787