Bưu điện Đa Tốn

  • Mã bưu điện: 131220
  • Bưu cục: Bưu điện Đa Tốn
  • Địa chỉ: Khu Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 024.36741252