Bưu điện KHL Đông Anh 2

  • Mã bưu điện: 138324
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Đông Anh 2
  • Địa chỉ: Dãy nhà Thôn bầu, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.39655935