Bưu điện Chợ Sim

  • Mã bưu điện: 449160
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sim
  • Địa chỉ: Thôn Diễn Trung, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 02373560115