Bưu điện Chợ Mộc

  • Mã bưu điện: 155010
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mộc
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mộc, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 33967452