Bưu điện Chợ Mai

  • Mã bưu điện: 514410
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mai
  • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323959021