Bưu điện Chợ Bìm

  • Mã bưu điện: 158020
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Bìm
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tri Thuỷ, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 024.33780377