Bưu điện Càng Long

  • Mã bưu điện: 941700
  • Bưu cục: Bưu điện Càng Long
  • Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long
  • Điện thoại: 0294.3882200