Bưu điện văn hóa xã Ngọc Biên

  • Mã bưu điện: 943040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Biên
  • Địa chỉ: Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú
  • Điện thoại: