Bưu điện Bình Phú

  • Mã bưu điện: 155590
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Phú
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 024.33672001