Bưu điện Ba Bể

  • Mã bưu điện: 262700
  • Bưu cục: Bưu điện Ba Bể
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093876101