Bưu điện văn hóa xã Khang Ninh

  • Mã bưu điện: 262920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khang Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Bản Vài, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093894101