Bưu điện văn hóa xã Nam Mẫu

  • Mã bưu điện: 262850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Mẫu
  • Địa chỉ: Thôn Bó Lù, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093894032