Bưu điện An Xuân

  • Mã bưu điện: 561210
  • Bưu cục: Bưu điện An Xuân
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353810284