Bưu điện văn hóa xã Phước Chánh

  • Mã bưu điện: 565170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Chánh
  • Địa chỉ: Thôn Ca Ra Ngâu, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 01267618861