Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Yên Mỹ

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên, bao gồm: Bưu điện Yên Mỹ, Bưu điện Trai Trang, Bưu điện KHL Yên Mỹ, Bưu điện Từ Hồ, Bưu điện Minh Châu, Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Long, Bưu điện văn hóa xã Lưu Xá, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Giai Phạm, Bưu điện văn hóa xã Đồng Than, Bưu điện văn hóa xã Hoàn Long, Bưu điện văn hóa xã Việt Cường, Bưu điện văn hóa xã Thanh Long, Bưu điện văn hóa xã Yên Hòa, Bưu điện văn hóa xã Trung Hưng, Bưu điện văn hóa xã Tân Việt, Bưu điện văn hóa xã Lý Thường Kiệt, Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mỹ

Bưu điện Yên Mỹ

 • Mã bưu điện: 162900
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 02213961961

Bưu điện Trai Trang

 • Mã bưu điện: 162960
 • Bưu cục: Bưu điện Trai Trang
 • Địa chỉ: Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 964102

Bưu điện KHL Yên Mỹ

 • Mã bưu điện: 162911
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại:

Bưu điện Từ Hồ

 • Mã bưu điện: 163010
 • Bưu cục: Bưu điện Từ Hồ
 • Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 965101

Bưu điện Minh Châu

 • Mã bưu điện: 163040
 • Bưu cục: Bưu điện Minh Châu
 • Địa chỉ: Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 975101

Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa

 • Mã bưu điện: 163070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Thiên Lộc, Xã Trung Hoà, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 971027

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Long

 • Mã bưu điện: 162950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Long
 • Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 964511

Bưu điện văn hóa xã Lưu Xá

 • Mã bưu điện: 162920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lưu Xá
 • Địa chỉ: Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 964804

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hiệp

 • Mã bưu điện: 162930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 963146

Bưu điện văn hóa xã Giai Phạm

 • Mã bưu điện: 162940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giai Phạm
 • Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 967001

Bưu điện văn hóa xã Đồng Than

 • Mã bưu điện: 162980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Than
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Than, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 964510

Bưu điện văn hóa xã Hoàn Long

 • Mã bưu điện: 163000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàn Long
 • Địa chỉ: Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 965611

Bưu điện văn hóa xã Việt Cường

 • Mã bưu điện: 163030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Cường
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 975010

Bưu điện văn hóa xã Thanh Long

 • Mã bưu điện: 162970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Long
 • Địa chỉ: Thôn Châu Xá, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 963148

Bưu điện văn hóa xã Yên Hòa

 • Mã bưu điện: 163020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 966017

Bưu điện văn hóa xã Trung Hưng

 • Mã bưu điện: 163090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Trung Đạo, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 960039

Bưu điện văn hóa xã Tân Việt

 • Mã bưu điện: 163060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Việt
 • Địa chỉ: Thôn Lãng Cầu, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 977020

Bưu điện văn hóa xã Lý Thường Kiệt

 • Mã bưu điện: 163050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lý Thường Kiệt
 • Địa chỉ: Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: 976021

Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mỹ

 • Mã bưu điện: 162961
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp , Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ
 • Điện thoại: