Bưu điện văn hóa xã Lý Thường Kiệt

  • Mã bưu điện: 163050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lý Thường Kiệt
  • Địa chỉ: Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 976021